Preifatrwydd

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill nad oes gan Heddlu Gwent reolaeth drostynt. Nid yw Heddlu Gwent yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw un o’r gwefannau y cyfeiriwyd atynt, ac nid yw o reidrwydd yn cymeradwyo’r safbwyntiau a fynegwyd arnynt. Ni ddylid ystyried rhestru unrhyw wefan benodol yn gymeradwyaeth o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio bob tro ac nid oes gennym reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig. 

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw ymholiad am wefan Byddwch yn Barod Gwent, anfonwch e-bost i corporate.communications(at)gwent.pnn.police.uk. Gallwch ysgrifennu i’r cyfeiriad canlynol:

Cyfathrebiadau Digidol
Yr Adran Cyfathrebu Corfforaethol
Pencadlys Heddlu Gwent
Croesyceiliog
Cwmbrân
NP44 2XJ