Gwirfoddolwyr

 

Mae Fforwm Cydnerth Lleol Gwent yn ffodus o gael Sefydliadau Gwirfoddol ymroddedig sy’n chwarae rôl hanfodol o ran paratoi ac ymateb i achosion brys trwy gefnogi’r Asiantaethau Statudol.

Gall y cymorth gwirfoddol a roddir gan y grwpiau hyn amrywio o dasgau megis gwneud paned o de i ddioddefwr neu gynnig clust i wrando arnynt, a symud ymlaen at yr hyn a ellir ei ystyried yn sgiliau mwy technegol megis Timau Achub Mynydd, ymatebwyr Cymorth Cyntaf, offer cyfathrebu, systemau a gweithredwyr wrth gefn etc. 

Cytunwyd ar y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gan y grwpiau gwirfoddol sy’n gweithio gyda sefydliadau / asiantaethau sy’n aelodau o Fforwm Cydnerth Lleol Gwent.

Dolenni i Wefannau’r Sector Gwirfoddol

GAVO – Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent

Y Groes Goch Brydeinig

Cruse

RAYNET

Byddin yr Iachawdwriaeth

Y Samariaid

Cymdeithas Achub Ardal Hafren

Victim Support

Royal Voluntary Service

Ambiwlans Sant Ioan

Cynghrair Wirfoddol Torfaen