Lludw Folcanig

 

Mae lludw folcanig yn cynnwys darnau o greigiau maluriedig, mwynau a gwydr folcanig, a grëir yn ystod ffrwydradau folcanig. Gallai ffrwydrad folcanig difrifol gynhyrchu cryn dipyn  o asid sylffwrig ac ychydig o asid hydrofflworig, asid hydroclorig a gronynnau bach iawn o ludw.

Daw nwyon sydd yn yr atmosffer i lawr i’r arwyneb ar hyd a lled y Deyrnas Unedig a Gogledd Ewrop trwy waddodiad sych (a elwir yn niwl sych) a glaw asid.  

Peryglon Lludw Folcanig

Bydd y crynodiadau hyn o sylffwr deuocsid yn achosi pylau o asthma a bydd yn gwaethygu cyflwr clinigol cleifion a chanddynt glefydau anadlol cronig eraill. Oherwydd ei wasgariad eang, gall lludw effeithio mewn nifer o ffyrdd ar gymdeithas, gan gynnwys: iechyd pobl ac anifeiliaid; amharu ar hedfan; amharu ar yr isadeiledd economaidd (e.e. systemau cyflenwi pŵer trydan, telegyfathrebu, rhwydweithiau dŵr, cludiant); diwydiannau sylfaenol (e.e. amaethyddiaeth); adeiladau a strwythurau.

Os oes perygl o gymylau lludw folcanig, byddwch yn barod am amhariadau a gwiriwch cyn teithio i unrhyw le.