Clefyd y Llengfilwyr

Mae clefyd y llengfilwyr yn haint difrifol ar yr ysgyfaint a achosir gan facteria'r llengfilwyr, a gallwch ei ddal trwy ddafnau bach o ddŵr wedi’i heintio. Nid yw’n heintus ac ni ellir ei ledaenu’n uniongyrchol o unigolyn i unigolyn.

Mae bacteria’r llengfilwyr yn gyffredin mewn ffynonellau dŵr megis afonydd a llynnoedd. Gall y bacteria luosi’n gyflym os yw’n treiddio i systemau cyflenwad dŵr artiffisial megis systemau aerdymheru.

Mae adeiladau mawr, megis gwestai, ysbytai, amgueddfeydd a blociau swyddi yn fwy agored i halogi gan glefyd y llengfilwyr gan fod ganddynt systemau dŵr mwy a mwy cymhleth lle gall y bacteria ledaenu’n gyflym. 

Symptomau Clefyd y Llengfilwyr

Mae symptomau cychwynnol y clefyd yn cynnwys gwres uchel, cyhyrau poenus ac iasau oer. Ar ôl i facteria heintio eich ysgyfaint, gallech hefyd ddatblygu peswch parhaus, poenau yn y frest ac anawsterau anadlu. Os cewch unrhyw un o’r symptomau hyn, dylech fynd i weld eich meddyg teulu, gan eu bod yn debygol o olygu bod gennych haint o ryw fath.

Os oes gennych broblemau difrifol megis poenau yn y frest ac anawsterau anadlu, dylech gael sylw meddygol ar frys.

Trin Clefyd y Llengfilwyr

Trinnir clefyd y llengfilwyr â chwrs o antibiotigau naill ai i’w llyncu, fel pilsen, neu drwy ddrip parhaus i wythïen yn eich braich. Bydd hyd eich cwrs o antibiotigau’n dibynnu ar ddifrifoldeb y cyflwr. Bydd y driniaeth fel arfer yn para tuag wythnos, ond gallai barhau am hyd at dair wythnos. 

Gan y gall clefyd y llengfilwyr fod yn ddifrifol iawn i bobl a chanddynt gyflyrau iechyd eisoes, gallech gael eich derbyn i’r ysbyty am ychydig wythnosau er mwyn monitro eich iechyd.