dewis Cyfrineiriau

Mae cyfrineiriau yn allweddol i’n bywyd ar-lein. Boed ar gyfer siopa, bancio, rhwydweithio cymdeithasol, talu, anfon e-byst neu’r nifer o dasgau eraill rydym yn eu gwneud ar y rhyngrwyd. Mae ein cyfrineiriau’n helpu i amddiffyn ein hunaniaeth a’n gwybodaeth bersonol ac ariannol. Er mwyn i’ch cyfrineiriau fod yn effeithiol mae’n rhaid eu cadw’n gyfrinach ond hefyd sicrhau na all troseddwyr eu dyfalu na’u datrys. 

 

Dewis y Cyfrineiriau Gorau

•Dewiswch gyfrinair a chanddo gyfuniad o lythrennau bach a phrif lythrennau, rhifau a symbolau’r bysellfwrdd megis @ # $ % ^ & * ( ) _ +. 

•Dewiswch gyfrinair sydd o leiaf 8 nod o hyd. Fodd bynnag, mae cyfrineiriau hirach yn anoddach i droseddwyr eu dyfalu neu’u datrys.

 

Peidiwch â defnyddio’r cyfrineiriau canlynol:

•Eich enw defnyddiwr, eich enw neu enw eich busnes.

•Enwau aelodau o’ch teulu neu eich anifeiliaid anwes.

•Eich pen-blwydd chi neu benblwyddi eich teulu.

•Geiriau sy’n hawdd eu datrys ag ychydig o wybodaeth gefndir.

•Y gair ‘password’/‘cyfrinair’.

•Dilyniant o rifau.

•Gair cyffredin yn y geiriadur; gallai gael ei ddatrys gan raglenni hacio cyffredin.